SHINING IN BLACK AND WHITE

自我型格來自簡單著法!

簡單恤衫襯西褲其實無需太花巧。今次呢條西褲嘅設計有三種小小唔同嘅著法,隨自己喜好將小裙扣喺腰旁或正面,想casual啲,只要拆去小裙配布鞋就夠哂型啦!

保留註解

所有評論均經過審核後才能發布