WARMING YOUR FRIENDS

WARMING YOUR FRIENDS

上年X'mas客人們好喜歡喺我地到

準備好多不同頸巾同小禮物送比朋友

當然知道你地怕煩 但要買到品味野

所以今年特別喺韓國周圍搵搵搵...

比我哋搵到 特別又溫暖頸巾 精緻手襪

加埋冬天滋潤到你地手仔hand cream

由禮物 包裝盒 至小牌都係空運番嚟!!

咁獨一既心意 你地家人朋友一定收到曬

 

 

 

 

 

 

 

 

保留註解

所有評論均經過審核後才能發布